053-4308888 info@machinebeveiliging.com

www.machinebeveiliging.com

Machinerichtlijn

  • Gevaren bij werken met machines

Werken met machines kan gevaarlijk zijn. De gebruiker kan zich bijvoorbeeld snijden aan de inzetbeitels, frezen of messen, worden geraakt door bewegende onderdelen, of hij/zij kan bekneld raken of worden geplet. Ook kunnen deeltjes wegvliegen of gassen, stoffen of dampen ontsnappen. Verder kan een onjuist opgestelde machine gevaar opleveren wanneer hij kantelt. De firma Klaassen kan u helpen om oplossingen te zoeken voor dit soort gevaren.

  • Arbeidsmiddelen en het Arbobesluit

Voor apparaten, gereedschappen en installaties die op de werkplek worden gebruikt, geldt de Europese richtlijn arbeidsmiddelen , die is opgenomen in het Arbobesluit. Daarin staat dat deze arbeidsmiddelen geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Daarom moeten werkgevers alle arbeidsmiddelen periodiek laten keuren.

  • Machinerichtlijn en Warenwetbesluit machines

Alle machines die zijn gebouwd na 1995 moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en het Warenwetbesluit machines. Het Warenwetbesluit machines geeft aan dat een machine bij normaal gebruik geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in zijn omgeving. De machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden. De veiligheid van deze machines wordt aangetoond door een CE-markering.